ACAE Gallery

Group Exhibition

GOLD GOLD GOLD

With: Yanru Pan, Suki Ma, Rachel Hongxun Zhou, Jiayi Huang, Enya Hu, Yoria Shi, Qiao Ruan, Larissa Hogg. 

Curated by Enya Hu.

16 March—13 April

ACAE Gallery

82A Wellington Street, Collingwood VIC, Australia

acaearts.com.au